ثبت نام

جهت ثبت نام در دوره های آموزشی از دو طریق میتوانید اقدام کنید

۱-ثبت نام حضوری

۲-ارسال عکس و کپی شناسنامه به  واتساپ شماره ۰۹۱۷۳۸۴۰۴۰۹ و واریز پیش ثبت نام